ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง


หัวข้อข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567อ่านต่อ.. 18 มิถุนายน 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567อ่านต่อ.. 30 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 3 พฤษภาคม 2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)อ่านต่อ.. 2 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่กลับรถ ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว บริเวณชุมชนเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 24 เมษายน 2567
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)อ่านต่อ.. 19 เมษายน 2567
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567อ่านต่อ.. 2 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่กลับรถถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว บริเวณชุมชนเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานบริการสาธารณสุขฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding)อ่านต่อ.. 25 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดการมูลฝอยของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นเจ้าภาพ จังหวัดปทุมธานีอ่านต่อ.. 20 มีนาคม 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (งานบริการสาธารณสุขฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อ่านต่อ.. 14 มีนาคม 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)อ่านต่อ.. 5 มีนาคม 2567
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื้อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจาอ่านต่อ.. 4 มีนาคม 2567
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดการมูลฝอยของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นเจ้าภาพ จังหวัดปทุมธานีอ่านต่อ.. 15 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566อ่านต่อ.. 10 มกราคม 2567
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567อ่านต่อ.. 4 มกราคม 2567
ร่างประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดการมูลฝอยของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นเจ้าภาพ จังหวัดปทุมธานีอ่านต่อ.. 25 ธันวาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 12 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (งานป้องกันฯ) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)อ่านต่อ.. 24 พฤศจิกายน 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่กลับรถถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว บริเวณชุมชนเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 2 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่กลับรถถนนปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว บริเวณชุมชนเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 6 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566อ่านต่อ.. 4 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 21 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 19 กันยายน 2566
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567อ่านต่อ.. 18 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 4 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 4 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง (โรงจอดเรือดับเพลิง) และส่วนควบเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ่อบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)อ่านต่อ.. 21 สิงหาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง (โรงจอดเรือดับเพลิง) และส่วนควบเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 10 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 10 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 10 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ่อบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 27 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ บ่อบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 กรกฎาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง (โรงจอดเรือดับเพลิง) และส่วนควบเพิ่มเติม ด้วยวิธีการประกวดราคา (e - bidding)อ่านต่อ.. 10 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566อ่านต่อ.. 6 กรกฎาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 5 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิง (โรงจอดเรือดับเพลิง) และส่วนควบเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างรั้วสวนสาธารณะ ขนาดความยาวรวม 95.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 มิถุนายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 มิถุนายน 2566
ประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วสวนสาธารณะ ขนาดความยาว 95.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 พฤษภาคม 2566
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566อ่านต่อ.. 10 พฤษภาคม 2566
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อสภาพอ่านต่อ.. 20 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566อ่านต่อ.. 18 เมษายน 2566
ยกเลิกประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 มีนาคม 2566
ยกเลิกประกาส ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อ่านต่อ.. 24 มีนาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566อ่านต่อ.. 21 มีนาคม 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 13 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )อ่านต่อ.. 23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 กุมภาพันธ์ 2566
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)อ่านต่อ.. 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองวัดโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 มกราคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 มกราคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองวัดโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อ่านต่อ.. 13 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565อ่านต่อ.. 9 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อ่านต่อ.. 3 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 9 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 พฤศจิกายน 2565
การขายขยะมูลฝอยสะสมภายในศูนย์จัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี และพื้นที่กำจัดขยะชั่วคราวเทศบาลเมืองปทุมธานี กม.3อ่านต่อ.. 1 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566อ่านต่อ.. 31 ตุลาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566อ่านต่อ.. 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ ATS ( Automatic Transfer Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ ATS ( Automatic Transfer Switch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)อ่านต่อ.. 21 กันยายน 2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566อ่านต่อ.. 16 กันยายน 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )อ่านต่อ.. 16 กันยายน 2565
ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565อ่านต่อ.. 14 กันยายน 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)อ่านต่อ.. 6 กันยายน 2565
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพอ่านต่อ.. 1 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 กันยายน 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )อ่านต่อ.. 25 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาตลาด เทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )อ่านต่อ.. 10 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 22 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาตลาด เทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 12 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 12 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 29 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลเมืองปทุมธานี (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 29 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อถอนและปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (โค) เทศบาลเมืองปทุมธานี (บางส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 เมษายน 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 29 มีนาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 28 มีนาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อ 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผลิตไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 กุมภาพันธ์ 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผลิตไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 กุมภาพันธ์ 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผลิตไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 กุมภาพันธ์ 2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งหลังคาอลูนิเนียม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 มกราคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 24 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 19 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 มกราคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องผลิตไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 17 มกราคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 10 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 ธันวาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 16 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 17 พฤศจิกายน 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 27 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 14 ตุลาคม 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 ตุลาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565อ่านต่อ.. 27 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 13 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 6 กันยายน 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 2 กันยายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 30 สิงหาคม 2564
ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 25 สิงหาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 19 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 สิงหาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 9 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ดับเพลิงและห้องพักเวรพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 29 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 15 กรกฎาคม 2564
ขายทอดตลาดพัสดุอ่านต่อ.. 9 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการที่จอดรถยนต์ดับเพลิงและห้องพักเวรพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทสบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการที่จอดรถยนต์ดับเพลิงและห้องพักเวรพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 17 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออ่านต่อ.. 19 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 เมษายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 24 มีนาคม 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ดับเพลิง และห้องพักเวณพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 มีนาคม 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 8 กุมภาพันธ์ 2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกอ่านต่อ.. 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถดับเพลิงและห้องพักเวรพนักงานดับเพลิงสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ดับเพลิงและห้องพักเวรพนักงานดับเพลิงสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 22 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563อ่านต่อ.. 6 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 30 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 30 ธันวาคม 2563
ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเปิ้ลแค๊ป 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 17 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 ธันวาคม 2563
ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 ธันวาคม 2563
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกอ่านต่อ.. 23 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเปิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 23 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 17 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 17 พฤศจิกายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 10 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 30 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 30 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 ตุลาคม 2563
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 26 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 20 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 20 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 24 กันยายน 2563
ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 16 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายปทุมสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 2 กันยายน 2563
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลังคาคลุมลานหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 กันยายน 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 กันยายน 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 28 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 สิงหาคม 2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อ่านต่อ.. 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายปทุมสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 สิงหาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 สิงหาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 10 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 16 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 9 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 2 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 24 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 8 พฤษภาคม 2563
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 15 เมษายน 2563
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ชุมชนปทุมทอง)อ่านต่อ.. 10 เมษายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 8 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 เมษายน 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 16 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 11 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อ่านต่อ.. 9 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 25 กุมภาพันธ์ 2563
ขายทอดตลาดพัสดุอ่านต่อ.. 10 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อนสร้างลานเอนกประสงค์ ใต้สะพานปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ใต้สะพานปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 6 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 4 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกระจายเสียงติดตั้งระบบเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 4 ธันวาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 4 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 22 พฤศจิกายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 15 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ บำรุงรักษา และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเดินท่อน้ำประจำสถานีดับเพลิงทางน้ำ โดยวิธีคัดเลือกอ่านต่อ.. 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 พฤศจิกายน 2562
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 สิงหาคม 2562อ่านต่อ.. 7 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 31 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 28 ตุลาคม 2562
ประกวดราาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 25 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการ บำรุงรักษา และเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 22 ตุลาคม 2562
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 ตุลาคม 2562
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 15 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 15 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 15 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 15 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 15 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 10 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 ตุลาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อ่านต่อ.. 27 กันยายน 2562
การถอนเงินประกันสัญญาอ่านต่อ.. 24 กันยายน 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเดินท่อน้ำประจำสถานีดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 23 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 23 กันยายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 30 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,230 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 สิงหาคม 2562
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 27 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี สายสมประสงค์-สุขใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 13 สิงหาคม 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเดินท่อน้ำประจำสถานีดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 5 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีสายสมประสงค์-สุขใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 22 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,230 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 7700 ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า 330 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 กรกฎาคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 4 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเดินท่อน้ำประจำสถานีดับเพลิงทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding0อ่านต่อ.. 4 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 มิถุนายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 11 มิถุนายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 11 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7700 ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า 330 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 มิถุนายน 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี สายสมประสงค์-สุขใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 31 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7700 ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า 330 แรงม้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี สายสมประสงค์-สุขใจพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 14 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 เมษายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 23 เมษายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่แบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 เมษายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 3 เมษายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 3 เมษายน 2562
ยกเลิกประกาศโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัวอ่านต่อ.. 26 มีนาคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 25 มีนาคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 25 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นวางเครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 22 มีนาคม 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 14 มีนาคม 2562
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 14 มีนาคม 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัวอ่านต่อ.. 4 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นวางเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และสวนสุขภาพ ญสส.๘๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 กุมภาพันธ์ 2562
ร่างประกาศเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัวอ่านต่อ.. 22 กุมภาพันธ์ 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นวางเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นวางเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 30 มกราคม 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกาาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 มกราคม 2562
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 76 ตัวอ่านต่อ.. 10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 ธันวาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 25 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศสัมพันธ์-สุดเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 17 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนวัดโสภาราม-วัดฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 11 ธันวาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 4 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปทุมธานี (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศปทุม-วัดบางโพธิ์ใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 104 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนวัดโสภาราม-วัดฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 9 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561อ่านต่อ.. 7 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 พฤศจิกายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 30 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 29 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 29 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเทศปทุม-วัดบางโพธิ์ใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 29 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561อ่านต่อ.. 30 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561อ่านต่อ.. 31 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561อ่านต่อ.. 29 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561อ่านต่อ.. 31 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561อ่านต่อ.. 30 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561อ่านต่อ.. 30 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561อ่านต่อ.. 5 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561อ่านต่อ.. 31 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560อ่านต่อ.. 8 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560อ่านต่อ.. 1 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560อ่านต่อ.. 2 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560อ่านต่อ.. 2 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อ่านต่อ.. 20 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561อ่านต่อ.. 27 ตุลาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 24 กรกฎาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 29 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และสวนสุขภาพ ญสส.84 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร 2. ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 27 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 มิถุนายน 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี ชนิด 4 ประตู แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (สายพัฒนสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 10 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 2 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนวัดโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 พฤษภาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและสวนสุขภาพ ญสส.84 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. กั้นแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 เมษายน 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการสอนภาษาต่างชาติโดยครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ-จีน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 9 เมษายน 2561
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนเทศบาลเมืองปทุมธานีอ่านต่อ.. 28 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า HIGH MAST ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี บริเวณสี่แยกปทุมวิไล ความสูง 20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 18 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 4 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธาี บริเวณถนนเทศสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 14 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนพัฒนสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 8 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 พฤศจิกายน 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 7 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 25 ตุลาคม 2560
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 24 ตุลาคม 2561
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อ่านต่อ.. 8 ตุลาคม 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อ่านต่อ.. 19 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการบำรุงรักษาและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 104 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 19 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 18 ตุลาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 12 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 12 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 11 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 11 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 10 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 10 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 9 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561อ่านต่อ.. 4 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 26 กันยายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านต่อ.. 13 กันยายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อ่านต่อ.. 5 กันยายน 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561อ่านต่อ.. 30 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. กั้นแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือกอ่านต่อ.. 24 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำภายในโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยวิธีคัดเลือกอ่านต่อ.. 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 15 สิงหาคม 2561
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ.. 1 สิงหาคม 2561