ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


1.ผู้กล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม


ชื่อ-นามสกุล ผู้กล่าวหา*

ที่อยู่ ผู้กล่าวหา*

2.ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน


ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกกล่าวหา*

ตำแหน่ง ผู้ถูกกล่าวหา*

สังกัดหน่วยงาน ผู้ถูกกล่าวหา*

3.ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และพฤติการณ์จากคำกล่าวหา/ร้องเรียน


ข้อกล่าวหา/ร้องเรียน และพฤติการณ์*

4.วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ


วัน เวลา และสถานที่*

5. พยานหลักฐานประกอบ


หลักฐานประกอบ: ไฟล์ไม่เกิน 2 MB