กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

งานเทศกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกสำรวจและรื้อถอนป้ายโฆษณา ที่ติดตั้งบริเวณข้างทางถนนสาธารณะ และป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาติดตั้งป้าย และประชาชนทั่วไป

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่ งานเทศกิจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ