ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองปทุมธานีแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)


เทศบาลเมืองปทุมธานีแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) 2564

 

 

 

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าร่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมกันปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองปทุมธานี