ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2566


ข่าวกิจกรรม
เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2566
เทศบาลเมืองปทุมธานี โดยกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2566

               เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2566 ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนมาตรการดำเนินงานร่วมกันทุกระดับ

อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพโดยมีตัวแทนและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนทั้ง 29 ชุมชน

การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร