กิจกรรมเทศบาล

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม กลุ่มเด็ก อายุ 5 - 11 ปี


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ของแจ้งข่าวสารแก่ผู้ปกครองทุกท่าน

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียน

ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม กลุ่มเด็ก อายุ 5 - 11 ปี 

สำหรับฉีดในวันที่ 1 - 2 มิ.ย. 2565

 

 

 
โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้ม กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี 
โดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 จำกัดจำนวนวันละ 100 คน
บริการฉีดในช่วงเวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี
โดยท่านต้องสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนตามวันที่ต้องการ
โรงพยาบาลปทุมธานี จะประกาศผลการลงทะเบียนทาง Facebook ของโรงพยาบาล
 
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Facebook โรงพยาบาลปทุมธานี