กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566


กิจกรรมเทศบาล
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566
 

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

และ คณะกรรมการชุมชน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายภายใต้หัวข้อ

“การบริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โอกาสนี้ พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ได้เชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้ตั้งจิตอธิฐาน ถวายพระพรชัยมงคลในนามของชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี

ขอให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

และนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ