กิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566


 

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

และ คณะกรรมการชุมชน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรในการบรรยายภายใต้หัวข้อ

“การบริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ผู้เข้ารับการอบรม

โอกาสนี้ พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ได้เชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้ตั้งจิตอธิฐาน ถวายพระพรชัยมงคลในนามของชาวเทศบาลเมืองปทุมธานี

ขอให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ทั้งนี้การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

และนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ