กิจกรรมเทศบาล

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2566 วันที่ 11 พ.ค. 2566


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นวันที่2

โดย ผศ.ดร. ศุกล อริยสัจสี่สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

และ ดร. ปลวัชร รุจิรกาล หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทย

และ ดร.ณภัทร เครือทิวา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

เป็นวิทยากรในการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ การช่วยฟื้นคืนชีพกรณีคนจมน้ำ และ วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีทักษะติดตัวช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นหากเกิดเหตุการณ์จมน้ำได้

ทั้งนี้ พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร่วมสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้รับการอบรม

ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี


 

 

  


 

 
         
   
         
   
         
   
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 -