กิจกรรมเทศบาล

โครงการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 วันที่ 27 - 28 พ.ค. 66


 

 

วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปทุมธานีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีทำงานเป็นทีม รวมทั้งทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนในการอบรมเชิงปฏิบัติ