กิจกรรมเทศบาล

โครงการทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 31 พ.ค. 2566


 

 

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เพื่อความเป็นสิริมงคลรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โดยมี นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี

คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป โดยพร้อมเพรียงกัน

ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี

พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองปทุมธานี