กิจกรรมเทศบาล

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 วันที่ 29 ก.พ. 2567


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 (ตลาดโต้รุ่ง ,

ตลาดปทุมรัฐ2 , ถนนรัฐอำนวย , ร้านค้าหน้าอำเภอ , ตลาดหลังธนาคารออมสิน และร้านค้าฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี)

โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกล่าวทักทายสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าที่มาตรวจสุขภาพในวันนี้ และเน้นย้ำให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพ

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี (โซนตลาดพิทักษ์สันติ , ลานพระพรหม , ซอยอิทธิพล และ ตลาดปทุมรัฐ1 ) จะมีกำหนดการตรวจสุขภาพ

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 12.00 น. โดยการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ขอให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าฯ

ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง