กิจกรรมเทศบาล

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567 วันที่ 1 มี.ค. 2567


 

 

 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2567

(ตลาดพิทักษ์สันติ , ลานพระพรหม , ซอยอิทธิพล และ ตลาดปทุมรัฐ1) เป็นวันที่ 2

โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี