กิจกรรมเทศบาล

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566 วันที่ 24 มี.ค. 2566


 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566
(ตลาดพิทักษ์สันติ , ลานพระพรหม , ซอยอิทธิพล และ ตลาดปทุมรัฐ1)
เป็นวันที่2 โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี