กิจกรรมเทศบาล

โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566 วันที่ 23 มี.ค. 2566


 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้า ตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566

(ตลาดโต้รุ่ง , ตลาดปทุมรัฐ2 , ถนนรัฐอำนวย , ร้านค้าหน้าอำเภอ , ตลาดหลังธนาคารออมสิน และร้านค้าฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี)

โดยให้บริการตรวจสุขภาพแก่สมาชิกผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ร่วมกล่าวทักทายสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าที่มาตรวจสุขภาพในวันนี้

และเน้นย้ำให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของตนเอง

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี (โซนตลาดพิทักษ์สันติ , ลานพระพรหม , ซอยอิทธิพล และ ตลาดปทุมรัฐ1 )

จะมีกำหนดการตรวจสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น.

โดยการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ขอให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าฯ

ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง