กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มี.ค. 2566


 

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ หน้าตึก 24 ชุมชนเอื้ออาทร 2

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองปทุมธานี

เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และนำความต้องการที่จำเป็น ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก

การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทร 1 ชุมชนเอื้ออาทร 2 ชุมชนเอื้ออาทร 3 ชุมชนธารารินทร์

ชุมชนแสงชัยพัฒนา ชุมชนเพชรปทุม ชุมชนพนาสนธิ์ ชุมชนปัญชลี และชุมชนประปาเก่า