กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 2566


 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณ ศาลาริมน้ำวัดหงษ์ปทุมาวาส

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองปทุมธานี

เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความต้องการที่จำเป็น ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก การจำหน่ายสินค้าราคาถูก

จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนฉัตรหลวง ชุมชนบางโพธิ์ใน ชุมชนคลองพิกุล ชุมชนบางปรอก ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ ชุมชนตลาดเจริญผลวัฒนา

ชุมชนเทศสัมพันธ์ ชุมชนซื่อตรง ชุมชนปทุมทอง และชุมชนกฤษณา