กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค. 2566


 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ณ บริเวณที่ว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างวัดโสภาราม

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

และนำความต้องการที่จำเป็น ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายในเทศบาล การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก

การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนเทพพัฒนา ชุมชนวัดโคก ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม ชุมชนวัดฉาง ชุมชนโสภาราม

ชุมชนสามเรือนถาวร ชุมชนสุขใจพัฒนา ชุมชนสมประสงค์ และชุมชนปทุมวิลเลจ