กิจกรรมเทศบาล

โครงการจัดเทวีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มี.ค. 2567


 

 

 

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าตึก 24 ชุมชนเอื้ออาทร 2

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมรับฟังปัญหา

ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และนำความต้องการที่จำเป็น ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ

จากหน่วยงานภายในเทศบาล บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำทีมโดย พ.ต.อ. วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก. สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมการสาธิตการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี

บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ตรวจเช็คสภาพ – เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี บริการให้คำแนะนำข้อมูลผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

การสาธิตการฝึกอาชีพจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก และ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ปทุมธานี

ซึ่งในวันนี้มีประชาชนจากชุมชนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเอื้ออาทร 1 ชุมชนเอื้ออาทร 2 ชุมชนเอื้ออาทร 3 ชุมชนธารารินทร์ ชุมชนแสงชัยพัฒนา ชุมชนเพชรปทุม

ชุมชนพนาสนธิ์ ชุมชนปัญชลี ชุมชนประปาเก่า