กิจกรรมเทศบาล

โครงการกาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต


 

โครงการกาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

 

 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ 

ตามโครงการกาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต