กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีออกสำรวจข้อมูลภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 16 มี.ค. 2567


 

 

 

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจป้าย บริเวณห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus สาขาปทุมธานี

ในเขตพื้นที่ ต.บางปรอก พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี 2567

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษีได้ที่ กองคลัง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-581-4752 , 02-581-6400 ต่อ 1118 หรือ Line @076frhxe ในวันและเวลาราชการ