กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีออกสำรวจข้อมูลภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 15 และวันที่ 19 ม.ค. 2567


 

 

วันจันทร์ที่ 15 และวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกสำรวจป้าย บริเวณถนนปทุมสัมพันธ์ (สำนักงานทีโอที จังหวัดปทุมธานี ถึง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปทุมธานี )

และบริเวณถนนปทุม-รังสิต (บริเวณร้านเพชรน้ำผึ้ง-ร้านขนมตาล)

พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567