กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีออกสำรวจข้อมูลภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 10 - 11 ม.ค. 2567


 

 

วันพุธที่ 10 - 11 มกราคม 2567

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจป้าย

บริเวณถนนปทุมกรุงเทพ พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567