กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจสอบมาตราฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก วันที่ 10 ม.ค. 2567


 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

งานเทศกิจ เทศบาลเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตราฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมออกเครื่องหมายรับรองมาตราฐานและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องชั่งแก่ผู้ประกอบการค้า

บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตราฐานและให้ความมั่นใจกับผู้มาซื้อสินค้าภายในตลาดเทศบาลฯ

โดยเครื่องชั่งที่มีสติกเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดงบนหน้าปัด แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว