กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีมอบวัสดุอุปกรณ์จราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี วันที่ 13 ธ.ค. 2565


 

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี

โดยมี พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ

เพื่อร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองปทุมธานี และ สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี ในการจัดระเบียบจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน