กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานีจัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก วันที่ 7 ก.พ. 2567


 

 

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางปรอก โดยมี นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เป็นประธานการประชุม

โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ เข้าร่วมประชุม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3/2567

เพื่อระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานจัดกิจกรรมและการฝึกอาชีพ ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีฯ ณ ห้องประชุมรักษ์ไพบูลย์ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี