กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 12 ธ.ค. 66


 

 

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกให้บริการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า (เทศบาลเมืองปทุมธานี) ประจำปี พ.ศ. 2567

ให้กับผู้ประกอบการค้า ณ ท่าเรือข้ามฟาก (โรงเรียนคณะราษฎร์)

โดยเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลฯ จะลงไปให้บริการต่อใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการค้า

ณ ท่าเรือข้ามฟาก (โรงเรียนคณะราษฎร์) เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ตามกำหนดการดังนี้

- โซนริมเขื่อน ถนนปทุมรัฐ1 วันที่ 12 ธันวาคม 2566

- ถนนปทุมรัฐ 2,3 (เช้าและบ่าย) วันที่ 13 ธันวาคม 2566

- ถนนพิทักษ์สันติและลานพระพรหม วันที่ 14 ธันวาคม 2566

- โต้รุ่ง วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น 3

หรือโทร 0-2581-5740 ในวันและเวลาราชการ