กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโรคโปลิโอ 25 พ.ย. 65


 

 

 
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 
นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี
 
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และโรคโปลิโอ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์