กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 18 พ.ย. 2565


 

 

 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
แก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีและโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส