กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 17 ก.พ. 2566


 

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง เทศบาลเมืองปทุมธานี ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2566 ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ชั้น 2)

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี หรือได้ที่โทร 02-581-6400 ต่อ 1118 หรือ Line @076frhxe ในวันและเวลาราชการ