กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

 

เทศบาลเมืองปทุมธานี ดำเนินการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

โดยจัดตั้งจุดรวมรวมขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน)

บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี และที่พักคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม