กิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 27 ก.พ. 2566


 

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมประชาสันนิบาต สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี