กิจกรรมเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 28 ก.ย. 2566


 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

และให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และ หยอดโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ช่วงก่อนวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์