กิจกรรมเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 28 ก.ย. 2566


กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก วันที่ 28 ก.ย. 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปทุมธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

และให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และ หยอดโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ช่วงก่อนวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์