กิจกรรมเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 27 ม.ค. 2565


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายปฐมพงษ์ วันดี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนาง พูลศรี หาญสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

ให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็มที่ 3 วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี