กิจกรรมเทศบาล

ศูนย์บริการสาธารณสุข บริการฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนโปลิโอ


 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

ออกบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คอตีบ บาดทะยัก และหยอดวัคซีนโปลิโอ

สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส และโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี