กิจกรรมเทศบาล

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562


 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

  

 
 

 
         
   
         
   
        

 

เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

  


 

 

 

 

 
        

เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี