กิจกรรมเทศบาล

วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2562


กิจกรรมเทศบาล
วันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดงานเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมะานี