กิจกรรมเทศบาล

รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม 23 ก.พ. 2565


 

 

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

ณ บริเวณทางม้าลาย ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย ให้ประชาชนตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

การปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจน

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วบริเวณชุมชน และสถานพยาบาล