กิจกรรมเทศบาล

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ บริเวณวัดโสภารามและชุมชนโสภาราม วันที่ 10 ส.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ บริเวณวัดโสภารามและชุมชนโสภาราม วันที่ 10 ส.ค. 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

นางสาวเปรมนิตย์ รัตนวิโมกข์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

พร้อมด้วยประธาน อสม.และผู้แทน อสม.เทศบาลเมืองปทุมธานี

ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำ

บริเวณวัดโสภารามและชุมชนโสภาราม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566