กิจกรรมเทศบาล

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20 ธ.ค. 2564


กิจกรรมเทศบาล
มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 20 ธ.ค. 2564

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองปทุมธานี

นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.บางปรอก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 659 ครอบครัว

โดยมอบถุงยังชีพแก่ผู้เดือดร้อนภายในชุมชน ดังนี้

- ชุมชนบางโพธิ์ใน จำนวน 76 ชุด

- ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส จำนวน 120 ชุด

- ชุมชนคลองพิกุล จำนวน 53 ชุด

- ชุมชนสามเรือนถาวร จำนวน 100 ชุด

- ชุมชนโสภาราม จำนวน 97 ชุด

- ชุมชนวัดฉาง จำนวน 49 ชุด

- ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิม จำนวน 79 ชุด

- ชุมชนวัดโคก จำนวน 85 ชุด