กิจกรรมเทศบาล

พิธีแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค. 2565


กิจกรรมเทศบาล
พิธีแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค. 2565

 

 

 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ

 

ประมวลภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่