กิจกรรมเทศบาล

พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 25 ก.ค. 2566


 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองปทุมธานี นำโดย พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา

โดยเริ่มขบวนแห่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ผ่านตลาดเทศบาลฯ เข้าสู่ถนนเจริญผลวัฒนา ถนนปทุมสัมพันธ์

และกลับเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

เพื่อนำเทียนพรรษาถวายแด่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเข้าพรรษา อนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ