กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 ส.ค. 2565


 

 

 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วย นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาล นางสาวรุ่งทิพย์ กาฬภักดี รองปลัดเทศบาล และ นายพิชัย แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม นิทรรศการการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ ได้รับความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดคำนวณ และเทคโนโลยี

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้กิจกรรม Science Show Model โดยมี นายสุุเทพ พงษ์ปวโรภาส ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี กล่าวต้อนรับ

ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี