กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อินทนิลเกมส์ ประจำปี 2566 วันที่ 1 ธ.ค. 2566


 

 

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี “ อินทนิลเกมส์ ” ประจำปี พ.ศ.2566

พร้อมด้วย นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

และ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิด และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

โดยมี นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา และหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายได้อย่างถูกต้อง

มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

และรู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์