กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดงาน แห่หงส์ - ธงตะขาบ ประจำปี 2566 วันที่ 11 เม.ย. 66


 

 

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน แห่หงส์ - ธงตะขาบ ประจำปี 2566

ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สภาวัฒนธรรมตำบลบางปรอก

พร้อมประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดไทยรามัญมาร่วมสืบสานประเพณีโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ประเพณีแห่หงส์ - ธงตะขาบ เป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายรามัญในจังหวัดปทุมธานี ถือปฏิบัติกันในเทศกาลสงกรานต์

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดปทุมธานี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย