กิจกรรมเทศบาล

พิธีเปิดงาน ภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี 23 มิ.ย. 2565


 

 

 

นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี” ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

พบกับกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จากสถานศึกษา และชุมชนในจังหวัดปทุมธานี การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง