กิจกรรมเทศบาล

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 19 ก.ค. 2566


 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ณ บริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานีขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมหล่อเทียนพรรษา

ระหว่างวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2566

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึง 17.00 น.

ณ บริเวณด้านข้างธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี

โดยกำหนดนำเทียนพรรษาถวายวัด ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 5 วัด

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

ณ วัดบางโพธิ์ใน วัดโสภาราม วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดฉาง และวัดโคก