กิจกรรมเทศบาล

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2566


กิจกรรมเทศบาล
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค. 2566

 

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566

นางสุภาพรรณ ญาณจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5

โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี