กิจกรรมเทศบาล

พิธีบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองปทุมธานี 13 ก.ค. 2565


 

 

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายวริทธิ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล

และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองปทุมธานีเข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองปทุมธานี

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และ ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี

เข้าร่วมพิธี ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี