กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2566 วันที่ 29 พ.ย. 2566


 

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกหน่วยงานและประชาชน

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

เนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 87 ปี

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 จึงกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี