กิจกรรมเทศบาล

พิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2565 29 พ.ย. 2565


กิจกรรมเทศบาล
พิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปี 2565 29 พ.ย. 2565

 

 

 

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกหน่วยงานและประชาชน

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ครบรอบ 86 ปี

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479

จึงกำหนดให้วันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี